Hulp krijgen voor volwassenen met laaggeletterdheid

Hulp krijgen voor volwassenen met laaggeletterdheid

laaggeletterdheid

Volwassenen met laaggeletterde vaardigheden missen motivatie, intelligentie en capaciteiten. Toch krijgt slechts 10 procent van hen enige vorm van leerhulp. De uitdaging van laaggeletterdheid intuïtief bij volwassenen is zo groot dat de literatuur schaars is en de financieringsbronnen ontoereikend zijn. Bovendien zijn oplossingen rudimentair, met weinig data en beperkte kosteneffectiviteit. Hier zijn enkele belangrijke feiten over laaggeletterdheid bij volwassenen. Het zal je misschien verbazen te horen dat de meeste volwassenen de basis niet hebben, maar dit betekent niet dat ze geen toekomst hebben.

Allereerst is het belangrijk om te onthouden dat laaggeletterden niet per se zichzelf identificeren als een laag leesniveau. Hun behoeften zijn divers en kunnen variëren van het leren van basis Engels tot het begrijpen van stijlfiguren. Ze kunnen ook moeite hebben met het begrijpen van emotionele taal. Uiteindelijk heeft laaggeletterdheid gevolgen voor leerlingen buiten het klaslokaal. Om te beginnen is het identificeren van de oorzaken van laaggeletterdheid de beste manier om tot oplossingen te komen. Het bepalen of laaggeletterdheid een bijdragende factor of een probleem is, moet echter in overleg met een onderwijsprofessional gebeuren.

Volwassenen met laaggeletterdheid hebben de neiging om eruit te willen zien zoals iedereen, en dit kan ervoor zorgen dat ze eruitzien alsof ze volledig vertrouwd zijn met de Engelse taal. Dat is waar. Maar dat zijn ze niet – ze hebben gewoon meer tijd nodig om dingen te lezen en te begrijpen. Ze worstelen met het invullen van formulieren en metroschema's, en hun spelling en grammatica zijn misschien niet perfect. Volwassenen met laaggeletterdheid realiseren zich vaak niet dat de voorbeelden en verhalen die ze lezen op hen van toepassing zijn.

Klik hier: https://hetsen-visschers.nl/